Systems Thinking

  • Ferramentas para unha Consultoría Sistémica

    Ferramentas para unha Consultoría Sistémica

    En Azvai, ao longo do tempo, consolidamos a nosa abordaxe de innovación sistémica a través do que chamamos “Pensamento Non-Dualista”. Nesta filosofía, recoñecemos a importancia de facer fronte á complexidade dos problemas contemporáneos dende unha perspectiva que promove a colaboración, a adaptabilidade e a colectividade. Para que a innovación poida servir para tratar sistemas complexos,…

  • Pensamento Sistémico vs Design Thinking

    Pensamento Sistémico vs Design Thinking

    O mundo actual está cheo de complexidade e incerteza. As organizacións enfrontan retos cada vez máis difíciles de resolver, onde os problemas non teñen respostas lineares e predecibles. Neste contexto, os enfoques tradicionais para a solución de problemas son insuficientes e necesitamos abordaxes máis flexibles e integradores. Dous enfoques populares que buscan responder a esta…