Blog

Pensamento Sistémico vs Design Thinking

O mundo actual está cheo de complexidade e incerteza. As organizacións enfrontan retos cada vez máis difíciles de resolver, onde os problemas non teñen respostas lineares e predecibles. Neste contexto, os enfoques tradicionais para a solución de problemas son insuficientes e necesitamos abordaxes máis flexibles e integradores. Dous enfoques populares que buscan responder a esta necesidade son o Pensamento Sistémico e o Design Thinking.

O Pensamento Sistémico é unha forma de entender e abordar os problemas como sistemas complexos. En lugar de analizar as partes por separado, este enfoque busca comprender as relacións e interaccións entre as partes dun sistema. O Pensamento Sistémico recoñece que as accións tomadas nunha parte do sistema poden ter efectos inesperados noutras partes, e que os problemas deben ser abordados de forma integral, tendo en conta o contexto no que se producen.

Este enfoque implica un cambio de mentalidade, no que se deixa de ver os problemas de forma fragmentada e se adopta unha visión global. En lugar de buscar solucións rápidas e paliativas, o Pensamento Sistémico busca entender as causas raíz dos problemas e desenvolver solucións sustentables e duradeiras. A través deste enfoque, as organizacións poden mellorar a súa capacidade para adaptarse a cambios imprevistos e tomar decisións informadas.

Por outra banda, o Design Thinking é unha metodoloxía centrada nas persoas para a solución de problemas. O Design Thinking fomenta a empatía coas necesidades dos usuarios e clientes, e utiliza un enfoque iterativo para a creación de solucións innovadoras. Este enfoque implica un proceso de cinco etapas: empatizar, definir, idear, prototipar e testar.

Ao empregar o Design Thinking, as organizacións son capaces de comprender as necesidades reais dos seus usuarios e co-crear solucións que se axusten ás súas necesidades. O enfoque iterativo permite a rápida iteración e mellora das solucións, evitando así o desperdicio de recursos en ideas que non son viables. O Design Thinking tamén fomenta a colaboración multidisciplinar, o que permite aproveitar a diversidade de perspectivas e habilidades para afrontar os desafíos complexos.

Aínda que tanto o Pensamento Sistémico como o Design Thinking ofrecen enfoques valiosos para a solución de problemas complexos, é importante recoñecer as súas diferenzas e complementariedades. Mentras que o Pensamento Sistémico pon énfase nas relacións e interaccións dentro dun sistema, o Design Thinking pon énfase nas necesidades e experiencias dos usuarios.

O Design Thinking por sí solo pode converterse nunha ferramenta reduccionista mediante a cal resolvendo o problema do usuario poden estar surxindo por outro lado consecuencias inesperadas.

Unha forma de integrar estes dous enfoques é empregar o Pensamento Sistémico como un marco de traballo para entender a complexidade do problema e identificar as relacións e interaccións relevantes, aplicando o Design Thinking como metodoloxía para implementar solucións “panca”.

Se queres saber máis sobre como aplicar estas metodoloxías ao teu proxecto, ¡non dubides en poñerte en contacto!